Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Tre nya reglementen för styrelse och nämnder

Regionfullmäktige 30 november 2010

Regionfullmäktige beslutade att anta nya reglementen för Naturbruksstyrelsen, Fastighetsnämnden och Servicenämnden enligt förslag.

Ändringarna innebär bland annat att nuvarande Gymnasiestyrelsen byter namn till Naturbruksstyrelsen, och att styrelsen får politiskt tillsatta ledamöter (försöksverksamheten med opolitisk styrelse upphör).

För fastighetsnämnden och servicenämnden innebär förändringarna bland annat ett tillägg om information till regionstyrelsen i strategiska frågor inom respektive område. Dessutom ska fastighetsnämnden aktivt verka för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Beslutet innebär även en justering av antal ledamöter och ersättare i styrelserna för Västra Götalandsregionens folkhögskolor.

Program
8 av 23
Publicerad
tisdag 30 november 2010

Regionfullmäktige 30 november 2010