Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Beslut om personalvision

Regionfullmäktige 30 november 2010

Regionfullmäktige antog vid dagens sammanträde förslaget till Personalvision 2021. Visionens syfte är att beskriva hur Västra Götalandsregionens anställda ska fungera tillsammans och bäst leva upp till organisationens uppdrag – att bidra till invånarnas hälsa, trygghet och framtidstro.

Visionens tre framtidsbilder beskriver Västra Götalandsregionen som organisation och arbetsplats, samt medarbetares och chefers grundläggande människosyn och förhållningssätt till det egna och gemensamma arbetet.

I 19 punkter beskrivs de möjligheter, förväntningar och krav som en anställning i Västra Götalandsregionen innebär.

Personalvision 2021, som är Västra Götalandsregionens andra personalvision i ordningen, utgår från Vision Västra Götaland – Det goda livet samt den gemensamma värdegrund och verksamhetsidé som regionfullmäktige tidigare beslutat om i Västra Götalandsregionens plattform.

Visionen är resultatet av en omfattande och bred process där representanter från många olika yrken, de flesta förvaltningar och fackliga organisationer deltagit.

Personalvisionen blir nu efter beslut utgångspunkten i arbetet med policydokument, strategier, kriterier och planer inom olika områden och en hjälp för dialogen om värderingar, förhållningssätt, vanor och beteenden på Västra Götalandregionens arbetsplatser de kommande tio åren.

Beslutet togs efter votering om ett tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna om att personalen ska tala god svenska. Vid votering röstade 135 ledamöter att avslå tilläggsyrkandet, sju röstade för yrkandet och två avstod från att rösta. Fem ledamöter deltog inte alls i voteringen.

Program
9 av 23
Publicerad
tisdag 30 november 2010

Regionfullmäktige 30 november 2010