Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Oförändrad skattesats för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 30 november 2010

Regionfullmäktige beslutade att skattesatsen för nästa år ska vara oförändrad, 10 kronor och 45 öre. Det gör att skattesatsen är oförändrad sedan 2005 då den höjdes från 10 kronor och 25 öre.

Regionfullmäktige beslutade om ändringar och kompletteringar i den politiska organisationen för den kommande mandatperioden.

Beslut om förändringar i den politiska organisationen

Fastighetsnämnden och servicenämnden föreslås få vardera elva ordinarie ledamöter och fem ersättare. Förslaget innebär också att presidierna i respektive nämnd får en ordförande och två vice ordförande.

Styrelserna för regionens folkhögskolor föreslås få sju ordinarie ledamöter och tre ersättare, idag finns sju ersättare.

Från och med den 1 januari 2012 träder en ny lag om kollektivtrafiken i kraft. Enligt den nya lagen ska det finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje län. Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på reglemente och arbetsordning. Förslaget ska vara klart för beslut i mars 2011.

Program
7 av 23
Publicerad
tisdag 30 november 2010

Regionfullmäktige 30 november 2010