Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionen vill göra det möjligt för fler volontärer i vården

Regionfullmäktige 30 november 2010

Conny Brännberg (KD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska ta fram ett regelsystem för överenskommelser med det civila samhället för att göra det möjligt för volontärer att bli mer delaktiga i hälso- och sjukvården.

Enligt motionen skulle människor som utför ideellt arbete vara ett värdefullt komplement och en förstärkning till det professionella arbete som regionens anställda utför. Conny Brännberg menar dock att det idag finns en rad hinder för att volontärarbetet ska kunna utvecklas, även om stödföreningar, brukar- och frivilligorganisationer utför volontärinsatser i anknytning till Västra Götalandsregionens verksamheter.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska bifallas och att regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett regelsystem i enlighet med motionens intentioner.

Program
17 av 23
Publicerad
tisdag 30 november 2010

Regionfullmäktige 30 november 2010