Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 31 januari 2017

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
2 av 26
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Regionfullmäktige 31 januari 2017