Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inera AB ombildning av bolaget och aktieöverlåtelse

Regionfullmäktige 31 januari 2017

4. För att gemensamt utveckla e-hälsotjänster överlåts Inera till SKL

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till Sveriges kommuner och landsting (SKL) har diskuterats under ett antal år. SKL arbetar med digitala lösningar för både kommuner och landsting. Genom denna överlåtelse kommer kommunerna tillsammans med landsting och regioner att vara med och utveckla gemensamma e-hälsotjänster.

Sveriges landsting har sedan många år samverkat kring lösningar för att utveckla e-hälsotjänster genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland annat 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) och Journal via nätet. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen ska sälja alla sina aktier förutom fem till SKL. Som en konsekvens av förändringen föreslås ett nytt aktieägaravtal mellan ägarna samt att bolagsstämman bestämmer ny bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB.

Beslut: enligt förslag

  Kl. 13:27

Program
8 av 26
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Regionfullmäktige 31 januari 2017