Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Rese- och mötespolicy samt riktlinjer

Regionfullmäktige 31 januari 2017

7. Ny rese- och mötespolicy

Regionfullmäktige beslutar att en reviderad resepolicy "Rese- och mötespolicy" antas för Västra Götalandsregionen. Den nya policyn vill öka Västra Götalandsregionen miljöprofil när det gäller resor. Den nya policyn kommer också att omfatta även möten då dessa ofta styr resandet. Det är därför viktigt att försöka skapa en möteskultur som innebär en minskad miljöpåverkan.

Regionfullmäktige beslutade också att "Riktlinjer för tjänsteresor och möten" i Västra Götalandsregionens verksamheter” ska gälla för alla verksamheter och majoritetsägda bolag i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

13:45

Program
10 av 26
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Regionfullmäktige 31 januari 2017