Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Överlåtelse av Nuntorp och Sparresäter naturbruksskolors mark och lokaler

Regionfullmäktige 31 januari 2017

12. Naturbruksfastigheterna i Nuntorp och Sparresäter ska säljas

Regionfullmäktige beslutar att sälja naturbruksfastigheterna Nuntorp och Sparresäter. Fastigheterna ska säljas på marknaden genom ett så kallat öppet anbudsförfarande.

Västra Götalandsregionens utbildningsverksamhet vid naturbruksgymnasiet  i Nuntorp i Vänersborgs kommun upphör efter vårterminen 2017. Detta efter tidigare beslut i regionfullmäktige. Vänersborgs kommun har tidigare aviserat intresse att köpa fastigheten men efter politisk behandling av ärendet bedömer kommunens företrädare att ett köp inte kommer att ske.

Vid Sparresäters naturbruksgymnasium i Skövde har den huvudsakliga verksamheten redan upphört. Flera aktörer har under 2016 visat intresse för att köpa fastigheten. Dialog har förts med två större skogsägare om en bytesaffär där skogsmark i närheten av Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasium i Svenljunga byts in mot hela eller delar av Sparresäter. Syftet har varit att erbjuda ytterligare utbildningsskog i närheten av Svenljungaskolan.

Förutsättningarna för en sådan överlåtelse har dock visat sig saknas, och istället föreslås att Västra Götalandsregionen ingår samarbetsavtal med aktuella skogsägare om att tillhandahålla skog till Svensljungaskolan.

I samband med försäljningen av fastigheten ska även möjligheten till samarbetsavtal med den nya ägaren beaktas.

Beslut: enligt förslag

Ärendet avgjordes genom votering. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

15:14

Program
15 av 26
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Regionfullmäktige 31 januari 2017