Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation av Jim Aleberg (S) om vårdplatssituationen

Regionfullmäktige 31 januari 2017

3. Interpellationer (fortsättning)

Eva Olofsson (V) om krisen på akutmottagningarna går att lösa

Eva Olofsson (V) om avgifter inom vuxenhabiliteringen

Jim Aleberg (S) om vårdplatssituationen

17:24

 Sammanträdet avslutades

18:30

Program
25 av 26
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Regionfullmäktige 31 januari 2017