Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Janette Olsson (S) om att införa Nalaxon nässpray

Regionfullmäktige 31 januari 2017

18. Motion om att införa Nalaxon nässpray

Nässpray med motgiftet Naloxon kan komma att införas av Västra Götalandsregionen, men först ska resultaten av Region Skånes forskning på området inväntas. Det anser regionfullmäktige i ett yttrande över en motion från Janette Olsson (S).

Naloxon är ett motgift mot opioider. Nässprayen ges i en akut situation för att om möjligt förhindra dödsfall vid en överdos. Janette Olsson vill att ett förslag ska tas fram till hur Naloxon kan införas i Västra Götalandsregionen vid vård och behandling av heroinmissbrukare, att Västra Götalandsregionen tar del av region Skånes kunskaper på området och att en pilotverksamhet startas.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande i ärendet att dödligheten på grund av svårt narkotikamissbruk har stigit under flera år. Regionstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska få uppdrag att förbereda ett så kallat Ordnat införande av Naloxon nässpray, om forskningsresultaten från Region Skåne är positiva.

Beslut: enligt förslag

17:04

Program
21 av 26
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Regionfullmäktige 31 januari 2017