Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan VGR och kommunerna i VG

Regionfullmäktige 31 januari 2017

8. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland har gjort en gemensam översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Avtalet reglerar ansvar och samverkan för personer där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.

En viktig del i översynen var att ta fram ett förslag till ny överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal med två underavtal - Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård. Detta innebär att underavtalen ges samma avtalsperiod som huvudavtalet, från den 1 april 2017 till den 31 december 2020.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland samt underavtal.

Beslut: enligt förslag

13:50

Program
11 av 26
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Regionfullmäktige 31 januari 2017