Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation av Eva Olofsson (V) om avgifter inom vuxenhabiliteringen

Regionfullmäktige 31 januari 2017

3. Interpellationer (fortsättning)

Eva Olofsson (V) om krisen på akutmottagningarna går att lösa

Eva Olofsson (V) om avgifter inom vuxenhabiliteringen

Jim Aleberg (S) om vårdplatssituationen

17:24

Program
24 av 26
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Regionfullmäktige 31 januari 2017