Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 21 september 2021

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

Beslutsärenden (kl 09:33)

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (kl 09.33)

Nyvalda:

Länsstyrelsen har utsett Helen Persgren (MP) Vårgårda till ny ledamot i regionfullmäktige.

Länsstyrelsen har utsett Ingemar Basth (MP) och Rasmus Ragnarsson (SD) till nya ersättare i regionfullmäktige.

Avsägelser:

Gabriel Veble (S) Göteborg och Dennis Jernkrook (M) Borås har avsagt sig uppdraget som ledamöter i regionfullmäktige.

Alexander Berggren (SD) Göteborg har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Beslut:

Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

Program
1 av 26
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Regionfullmäktige 21 september 2021