Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion - Rätt till traumabehandl. vid beroendeproblem

Regionfullmäktige 21 september 2021

19. Motion av Carina Örgård (V) med flera om rätt till traumabehandling även vid beroendeproblematik (kl 15:25)

Carina Örgård (V), Marjan Garmroudi (V), Birgit Lövkvist (V) och Anette Holgersson (V) har föreslagit en översyn av hur en organisation kan stödja att möjliggöra vård och behandling mot skadligt bruk och poststressyndrom (PTSD) på ett evidensbaserat och personcentrerat sätt. I motionen beskrivs att få individer med denna typ av samsjuklighet erbjuds evidensbaserad traumabehandling.

Det pågår ett flertal aktiviteter i motionens riktning; implementering av handlingsplan för psykisk hälsa och regionala medicinska riktlinjer för beroendevård, förankring av fast vårdkontakt och personcentrerade arbetssätt, kunskapshöjande insatser, studier på olika nivåer samt nationella och regionala utredningar gällande vård vid samsjuklighet.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Beroendevård

Program
14 av 26
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Regionfullmäktige 21 september 2021