Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om tidskluven biljett i kollektivtrafiken

Regionfullmäktige 21 september 2021

29. Motion av Jesper Johansson (V) och Louise Jeppsson (V) om tidskluven biljett i kollektivtrafiken (kl 19:15)

I en motion till regionfullmäktige föreslår Jesper Johansson (V) och Louise Jeppsson (V) att VGR ska utreda införandet av en ny tur- och returbiljett där giltighetstiden klyvs i två delar och att resenären själv väljer när den resterande halvan ska aktiveras.

Västtrafiks styrelse har beslutat att införa Flexbiljett under hösten 2021.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Vänsterpartiet Kollektivtrafik Jesper Johansson Louise Jeppsson

Program
24 av 26
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Regionfullmäktige 21 september 2021