Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förlängningar (ärenden 12-13)

Regionfullmäktige 21 september 2021

12. Förlängning av regional utvecklingsplan för barn‐ och ungdomspsykiatrin (kl 14:05)

Den regionala utvecklingsplanen för barn‐ och ungdomspsykiatrin i VGR har reviderats och förlängs till 2021-2023. Den reviderade utvecklingsplanen för BUP bygger vidare på intentionerna att samtliga barn och ungdomar i Västra Götaland ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet, oavsett vart man bor eller vilka barnpsykiatriska behov man har. Den nya planen har dock ett större fokus på tillgänglighet och förbättrade vårdflöden.

Beslut:

Regionfullmäktige förlänger den reviderade regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin till och med 2023.

Regionstyrelsen bemyndigas att besluta om ändringar i planen samt att besluta om en ny plan när behovet föreligger.

13. Förlängning av beslut om tillfällig förändring av sjukreseregler med anledning av vaccination för covid-19 (kl 14:22)

Regionfullmäktige förlänger beslutet om tillfälliga förändringar av sjukreseregler till och med 30 september 2021. Beslutet innebär att patienter som är 70 år eller äldre får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor.

Beslut:

Regionfullmäktige förlänger beslutet från den 16 februari 2021 om tillfälliga förändringar av sjukreseregelverket till den 30 september 2021. Patienter som är 70 år eller äldre får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att besluta om tillfällig förlängning av beslutet under förutsättningar att fortsatt behov föreligger.

BUP Covid-19

Program
10 av 26
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Regionfullmäktige 21 september 2021