Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Två motioner från Demokraterna (ärenden 30-31)

Regionfullmäktige 21 september 2021

30. Motion av Marianne Berntsson (D) med flera om extra semesterdagar för de som arbetat med pandemin på regionens sjukhus (Kl 19:21)

Marianne Berntsson, Mariette Risberg och Martin Wannholt (D) föreslår i en motion att alla som arbetat med pandemin på Västra Götalandsregionens sjukhus 2020 tilldelas två extra semesterdagar under 2021.

Extra semesterdagar sent under 2021 riskerar att öka den redan stora semesterskuld regionen i nuläget har. Det har också visat sig vara svårt att avgränsa vilka medarbetare inom VGR som arbetar med pandemin. När det gäller den extra ersättning som utgått med anledning av Covid-19 har man därför valt att betala ut till samtliga medarbetare.

Beslut:

Regionfullmäktige avslår motionen.

31. Motion av Joakim Rosdahl (D) om flexibelt dagperiodkort på Västtrafik

I en motion till regionfullmäktige föreslår Joakim Rosdahl (D) att kollektivtrafiknämnden ges i uppdrag att skyndsamt utreda införande av ett opersonligt rabattkort i form av ett flexibelt dagperiodkort. Västtrafiks styrelse har beslutat att införa Flexbiljett under hösten 2021.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Kollektivtrafik Marianne Berntsson Demokraterna Semester

Program
25 av 26
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Regionfullmäktige 21 september 2021