Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att säkerställa vård efter behov i VGR

Regionfullmäktige 21 september 2021

25. Motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om att säkerställa vård efter behov i Västra Götalandsregionen (kl 17:30)

Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) har i en motion från december 2020 föreslagit att regionfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda åtgärder för att säkerställa vård efter behov i Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats på remiss till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Båda remissinstanserna har föreslagit att motionen avslås mot bakgrund av att det finns ett pågående regeringsuppdrag som ligger i linje med motionens intentioner.

Beslut:

Regionfullmäktige avslår motionen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkande från Socialdemokraterna.

Motion Socialdemokraterna Vård Janette Olsson Håkan Linnarsson

Program
20 av 26
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Regionfullmäktige 21 september 2021