NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om Lysekilsbanans framtid

Regionfullmäktige 21 september 2021

28. Motion av Jan Alexandersson (V) med flera om Lysekilsbanans framtid (kl 18:53)

Jan Alexandersson, Kerstin Joelsson-Wallsby, Jesper Johansson och Louise Jeppsson samtliga (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att genomföra en utredning med syfte att utreda förutsättningarna för fortsatt gods- och persontrafik på Lysekilsbanan.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Vänsterpartiet Jan Alexandersson Lysekilsbanan

Program
23 av 26
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Regionfullmäktige 21 september 2021