Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att införa remisstvång till psykiatrin

Regionfullmäktige 21 september 2021

24. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att införa remisstvång till psykiatrin (kl 16:37)

Heikki Klaavuniemi (SD) med flera föreslår i en motion till regionfullmäktige att det införs remisskrav till psykiatrin. Motionärerna lyfter fram att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin (VUP) är och har varit oacceptabelt långa under allt för många år. Dessutom menar motionärerna att bekymret med egenremisser är att patienterna ofta inte hamnar på rätt vårdnivå, utan hamnar inom specialistpsykiatrin trots att de i många fall kan vårdas inom första linjen. Problemet beskrivs som störst inom BUP, men förekommer även inom VUP.

Det finns tidigare fattade beslut om att öka tillgängligheten inom BUP, samt införande av remisskrav för neuropsykiatrisk utredning som utförs som en fristående vårdtjänst, som säkerställer en hållbar, god och jämlik tillgänglighet inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen.

Beslut:

Regionfullmäktige avslår motionen.

Motion Sverigedemokraterna Psykiatri Heikki Klaavuniemi

Program
19 av 26
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Regionfullmäktige 21 september 2021