Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ansvar för uppdrag till VG-regionens konstenhet

Regionfullmäktige 21 september 2021

14. Ansvar för uppdrag till Västra Götalandsregionens konstenhet (kl 14:24)

Västra Götalandsregionen är en av landets största offentliga förvaltare och inköpare av konst. Konstsamlingen uppgår till cirka 65 000 konstverk. Konsten har en betydande roll i arbetet med att skapa goda offentliga miljöer och bidrar till att stärka VGR:s varumärke och attraktionskraft – samtidigt som den ger fastigheterna ett mervärde.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att ansvaret för uppdrag till Västra Götalandsregionens konstenhet övergår från kulturnämnden till fastighetsnämnden och inarbetas i respektive nämnds reglementen.

Regionfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att fastställa riktlinje för konsthantering.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

Program
11 av 26
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Regionfullmäktige 21 september 2021