Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

5-16. Beslutsärende

Regionfullmäktige 29 november 2022

5. Ägarbidrag 2022 kommunalförbundet Svensk Luftambulans - förändrad fördelning av kostnader mellan medlemmar

6. Ägarbidrag 2023 för Svensk Luftambulans

7. Budget och verksamhetsplan 2023 för Svensk Luftambulans

8. Avgiftsfri vaccination mot covid-19

9. Avgift vid besök på grund av vård och spårsökning vid sexuella övergrepp

10. Förnyad strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 2023-2027

11. Åtgärder för minskad energianvändning inom Västra Götalandsregionen

12. Västra Götalandsregionens regler för partistöd

13. Utbetalning av partistöd för 2023

14. Reglementen för nämnder och styrelser 2023 - 2026 samt justering av tidigare beslut om politisk organisation

15. Ersättare för föräldralediga förtroendevalda som genomför uppdrag på minst 40 procent av heltid

16. Komplettering av arvodesbestämmelserna 2022-2026

Partistöd Vaccination Covid-19 Svensk Luftambulans Sexuella övergrepp

Program
8 av 18
Publicerad
fredag 02 december 2022

Regionfullmäktige 29 november 2022