Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

24. Motion om förebyggande hälsoinsatser i Krav- och kvalitetsboken

Regionfullmäktige 29 november 2022

24. Motion av Magnus Harjapää med flera (SD) om förebyggande hälsoinsatser i Krav- och kvalitetsboken

Magnus Harjapää (SD), Håkan Lösnitz (SD) och Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att en extra ersättning för förebyggande och hälsofrämjande insatser införs i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral. Detta för att få vårdcentraler att prioritera förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av redan pågående arbete i Västra Götalandsregionen.

Beslut: Enligt förslag.

Motion Sverigedemokraterna Magnus Harjapää Krav- och kvalitetsbok Förebyggande insatser

Program
16 av 18
Publicerad
fredag 02 december 2022

Regionfullmäktige 29 november 2022