Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

18. Motion om regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum

Regionfullmäktige 29 november 2022

18. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att införa

ett regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen (klockan 14:37)

Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda ett införande av regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum inom vuxenpsykiatrin samt vilket innehåll och uppdrag ett sådant centrum kan ha. I uppdraget ingår att ta fram kostnadsberäkningar och att föreslå eventuell finansiering.

Beslut: Enligt förslag.

Motion Sverigedemokraterna Psykiatri Håkan Lösnitz Magnus Harjapää

Program
10 av 18
Publicerad
fredag 02 december 2022

Regionfullmäktige 29 november 2022