Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

22. Motion om Tillgängliggör vår region för fler!

Regionfullmäktige 29 november 2022

22. Motion av Jesper Johansson (V) med flera om Tillgängliggör vår region för fler!

Jesper Johansson (V), Kerstin Wallsby-Joelsson (V) och Jöran Fagerlund (V) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att:

Västtrafik upprättar en kontinuerlig samverkan med olika organisationer för att göra identifierade, svårtillgängliga besöksmål tillgängliga med kollektivtrafik.

Västtrafik utreder hur trafiken kan anpassas till regionalt väsentliga kulturella besöksmål, anpassade till öppettider och säsong

Västtrafik tar fram en plan för hur resor till och från våra naturreservat kan erbjudas ”on demand” med hjälp av digitala verktyg, så att de bara körs när de efterfrågas, vid till exempelvis bra väder och rätt säsong.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till Västtrafiks pågående arbete med att synliggöra besöksmål för fler samt det årliga uppdraget att arbeta vidare med förslag som kan öka andelen hållbara resor till naturområden i Västra Götaland.

Beslut: Enligt förslag.

Motion Vänsterpartiet Kultur Jesper Johansson Natur

Program
14 av 18
Publicerad
fredag 02 december 2022

Regionfullmäktige 29 november 2022