Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

21. Motion om det bästa för barnen

Regionfullmäktige 29 november 2022

21. Motion av Carina Örgård (V) med flera om det bästa för barnen

Carina Örgård, Birgit Lövkvist, Eva Olofsson, Marjan Garmroudi och Christin Stormvall, samtliga från Vänsterpartiet, har i en motion skrivit om vikten av att Västra Götalandsregionen (VGR) har ett hållbart barnrättsarbete och att detta synsätt ska genomsyra beslutsfattande på alla nivåer. Enligt motionärerna kan det till exempel göras genom en enkel barnchecklista som används i alla ärenden.

Regionstyrelsen föreslår att motionen är besvarad eftersom VGR:s regionala vägledning för prövning och analys av barnets bästa innehåller de delar som motionen ger exempel på att en barnchecklista ska innehålla.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: Enligt förslag.

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Barn och unga

Program
13 av 18
Publicerad
fredag 02 december 2022

Regionfullmäktige 29 november 2022