Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

25. Motion om avgiftsfritt TBE vaccin till barn och unga

Regionfullmäktige 29 november 2022

25. Motion av Johanna Johansson (SD) om avgiftsfritt TBE vaccin till barn och unga (klockan 15:52)

Johanna Johansson (SD) föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder vad det skulle kosta att erbjuda gratis vaccin mot TBE till barn och unga.

Eftersom spridningen av fästingburen TBE ökar samtidigt som det kommit nya studier inom området anser Koncernkontoret och Smittskydd Västra Götaland att det finns skäl att utreda vad det skulle kosta att införa gratis TBE-vaccin till barn och unga. Mycket talar för att barn och unga ofta får ett mildare sjukdomsförlopp i jämförelse med vuxna. Därför bör utredningen även ta hänsyn till andra grupper än barn och unga.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnaderna för att införa avgiftsfritt TBE vaccin till barn och unga. När kostnaderna utreds, inklusive hälsoekonomiska aspekter, bör även alternativ till full avgiftsfrihet övervägas samt avgiftsfrihet/subvention även för andra grupper än barn och unga.

Beslut: Enligt förslag.

Motion Sverigedemokraterna Johanna Johansson Barn och unga TBE

Program
17 av 18
Publicerad
fredag 02 december 2022

Regionfullmäktige 29 november 2022