NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

19. Motion om en utökad mammografiscreening i VGR

Regionfullmäktige 29 november 2022

19. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om en utökad mammografiscreening i Västra Götalandsregionen (klockan 14:48)

Håkan Lösnitz (SD), Magnus Harjapää (SD), Krista Femrell (SD), Rose-Marie Antonsson (SD), Inga-Maj Krüger (SD) och Yvonne Stafrén (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att införa kostnadsfri mammografiscreening även för gruppen kvinnor 75–80 år.

I dag erbjuds kvinnor i åldern 40-74 år mammografiscreening. Socialstyrelsen har nyligen genomfört en utvärdering av programmet för mammografiscreening och har påbörjat arbetet med att uppdatera rekommendationerna för bröstcancerscreening. I avvaktan på detta beslutar regionfullmäktige att avslå motionen.

Beslut: Enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Mammografi

Program
11 av 18
Publicerad
fredag 02 december 2022

Regionfullmäktige 29 november 2022