Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ny avgift för hälsoundersökning

Regionfullmäktige 1 februari 2011

Regionfullmäktige beslutade att en hälsoundersökning ska kosta 1625 kronor. Hälsoundersökning kan ses som en service för dem som känner sig friska men ändå vill kontrollera att de inte är sjuka. Hälso- och sjukvårdsutskottet har tidigare fastställt vilka undersökningar och provtagningar som ska ingå i en hälsoundersökning. Avgiften motsvarar självkostnadspris och ingår inte i högkostnadsskyddet. Sedan Västra Götalandsregionen bildades har avgiften för hälsoundersökning varit 500 kronor. Det har dock inte varit tydligt vad som ska ingå i en hälsoundersökning. Antalet personer som själva efterfrågar en hälsoundersökning är få och antalet hälsoundersökningar som bekostas av den enskilde är mycket begränsade.

Program
8 av 22
Publicerad
tisdag 01 februari 2011

Regionfullmäktige 1 februari 2011