NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Regionfullmäktige 1 februari 2011

Två motioner lämnades in till fullmäktige i samband med mötet. En motion från Monica Selin (KD) om suicidprevention på internet samt en motion från Mariella Olsson (FP) och Kristina Grampenholm (FP) om avgiftsfri vaccination för riskgrupper i Västra Götaland.

Inkomna motioner

Program
20 av 22
Publicerad
tisdag 01 februari 2011

Regionfullmäktige 1 februari 2011