NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om klimatrevision besvarad

Regionfullmäktige 1 februari 2011

Stefan Kristiansson (MP) vill i en motion att en klimatrevision ska genomföras för att se hur beslut de senaste åren fört oss närmare eller längre ifrån klimatambitionerna.

I svaret på motionen redovisas det pågående arbetet och de uppföljningar som görs inom klimatområdet. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad med de redovisningar som görs.

Motion Miljöpartiet Stefan Kristiansson

Program
14 av 22
Publicerad
tisdag 01 februari 2011

Regionfullmäktige 1 februari 2011