Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förbättrad vård för patienter med endometrios

Regionfullmäktige 1 februari 2011

Regionfullmäktige beslutade att bifalla Monica Selins (KD) motion om att utreda behoven och förutsättningarna för att inrätta ett särskilt centrum för kvinnor med svår endometrios.

Hälso- och sjukvårdsutskottet konstaterar i sitt yttrande att vårdbehovet för kvinnor med endometrios i stor utsträckning är tillgodsosett. Men vid mer avancerad sjukdom kan det finnas ett stort behov och vara av ett stort värde för patienten med ett tvärdisciplinärt och tvärprofessionellt omhändertagande. En sådan centrumbildning för kvinnor med svår endometrios finns inte idag vilket nu ska utredas.

Endometrios är en kronisk hormonberoende inflammatorisk sjukdom som bland annat omfattar menstruationsrelaterad smärta, smärta vid samlag samt infertilitet. Mer information om sjukdom och behandling finns att läsa på 1177.se

Motion Vård Kristdemokraterna Monica Selin

Program
19 av 22
Publicerad
tisdag 01 februari 2011

Regionfullmäktige 1 februari 2011