Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inrättandet av ett hospice för barn och unga

Regionfullmäktige 1 februari 2011

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen ska utveckla vården i livet slutskede för barn och ungdomar. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska i samarbete med sjukhusen arbeta in åtgärderna i överenskommelserna för vård 2012.

I Västra Götaland är det varje år omkring 20-25 barn och ungdomar i åldern 0-19 år som är i behov av vård i livets slutskede. Omkring 5-10 av dessa unga vistas på sjukhus när de avlider. Detta framgår av Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Behovet av kvalificerad vård i livet slutskede finns för i huvudsakligen tre kategorier barn och ungdomar:

De med en neurologisk obotlig sjukdom.

De med cancersjukdom där den medicinska behandlingen visat sig vara otillräcklig.

Obotligt hjärtsjuka eller de med svåra hjärnskador efter olyckshändelser.

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsavdelning bedömer att de geografiska avstånden omöjliggör en koncentration av vård i livets slutskede till ett sjukhus så kallad hospicevård. Det är också uteslutet att bedriva denna form av vård på varje sjukhus. Däremot kan vården för unga i livets slutskede utvecklas, detta oavsett om vården sker i hemmet, via växelvård, på sjukhus eller i andra former. Kompetensen inom regionens verksamheter behöver därför förstärkas när det gäller det medicinska, psykosociala, emotionella och andliga omhändertagandet.

Regionfullmäktige ger i och med dagens beslut hälso- och sjukvårdsnämnderna i uppdrag att utveckla hospicevården för unga med livshotande sjukdomar. Detta ska ske i samarbete med berörda sjukhus och förvaltningen Habilitering & Hälsa.

Program
12 av 22
Publicerad
tisdag 01 februari 2011

Regionfullmäktige 1 februari 2011