Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Hur ska vi mäta jämställdhet

Regionfullmäktige 1 februari 2011

I en motion föreslår Sören Kviberg (V) att Västra Götalandsregionen ska mäta jämställdheten inom verksamheterna i samband med budgetuppföljningen. Kviberg vill att verksamheterna ska redovisa fördelningen mellan män och kvinnor när det gäller uttagna dagar ur föräldraförsäkringen.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad. De efterfrågade uppgifterna redovisas varje år i rapporten ”Personalstatistik”.

Motion Vänsterpartiet Sören Kviberg

Program
16 av 22
Publicerad
tisdag 01 februari 2011

Regionfullmäktige 1 februari 2011