Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Komplettering på Arvodesbestämmelser

Regionfullmäktige 1 februari 2011

Arvodesberedningen har föreslagit kompletteringar av arvodesbestämmelserna. Anledningen är förändringarna i den politiska organisationen som fullmäktige beslutade i november 2010. Fastighets- och servicenämndernas presidier utökas till tre förtroendevalda ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordföranden. Dessutom införs arvoden för presidiet i styrelsen för Institutet för stressmedicin.

Regionfullmäktige fattade beslut i enlighet med arvodesberedningens förslag.

Program
13 av 22
Publicerad
tisdag 01 februari 2011

Regionfullmäktige 1 februari 2011