Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om hälsoundersökningar besvarad

Regionfullmäktige 1 februari 2011

Ann-Christine Simonsson (C) föreslår i en motion att det ska bli möjligt för invånarna i Västra Götaland att ta ett eget ansvar för sin hälsa genom förebyggande hälsokontroller på vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar. För att göra detta möjligt menar motionären att det behövs ett samlat program och en prislista för kvalitetssäkrade hälsokontroller.

Regionfullmäktige beslutade att motionen anses besvarad. Vårdenheterna inom VG Primärvård har, enligt krav- och kvalitetsboken, ett uppdrag som täcker hälsoundersökningar samt att utskottet i oktober 2010 fastställde en specifikation av hälsoundersökningar och ett frågeformulär som sektorsrådet för allmänmedicin tagit fram.

Motion Centerpartiet Ann-Christine Simonsson

Program
18 av 22
Publicerad
tisdag 01 februari 2011

Regionfullmäktige 1 februari 2011