NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Framställan från Västtrafik AB om tåginvesteringar

Regionfullmäktige 1 februari 2011

Västtrafik behöver köpa in nya tåg för att klara den kommande trafikökningen. Det ansåg Västra Götalandsregionens fullmäktige som i dag ställde sig bakom en investering på drygt 1,3 miljarder kronor.

Styrelsen för Västtrafik AB har lämnat in två förslag på investeringar till Västra Götalandsregionen om inköp av tåg: Elva pendeltåg som tillsammans kostar 682 miljoner kronor och Sex Regina trevagnståg för den regionala trafiken som tillsammans kostar 673 miljoner kronor.

Orsakerna till investeringsbehovet är flera. I Göteborgsområdet finns målet att resandet med kollektivtrafik ska fördubblas fram till år 2025 och redan om två år införs trängselskatt i Göteborg. Dessutom införs snabbare och tätare tågtrafik Göteborg-Trollhättan-Vänersborg 2013. Detta sammantaget ökar kraven på tågtrafiken.

Det behövs också reservfordon för att öka pålitligheten och punktligheten. Kraven på bekvämlighet gör också att ståplatser ska begränsas till kortare sträckor.

Västtrafik

Program
10 av 22
Publicerad
tisdag 01 februari 2011

Regionfullmäktige 1 februari 2011