Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Fritt val av hjälpmedel

Regionfullmäktige 1 februari 2011

Magnus Berntsson (KD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska införa Fritt val av hjälpmedel och göra det möjligt för brukarna att själva välja hjälpmedel.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad men att regionstyrelsen ska undersöka om det går att öka patientens valmöjligheter av hjälpmedel utan att öka kostnaderna eller riskera samarbetet med länets kommuner.

Regionfullmäktiges beslut avgjordes genom votering. 133 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag om att motionen är besvarad, 14 röstade till förmån för motionen. Två ledamöter avstod.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för motionen.

Motion Magnus Berntsson Kristdemokraterna

Program
17 av 22
Publicerad
tisdag 01 februari 2011

Regionfullmäktige 1 februari 2011