NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om målmedvetet och strukturerat miljöarbete

Regionfullmäktige 1 februari 2011

Birgitta Losman (MP) och Stefan Kristiansson (MP) vill i en motion att Västra Götalandsregionen ska vidta åtgärder för att regionens verksamheter ska arbeta målmedvetet och strukturerat med miljöarbetet.

I svaret på motionen hänvisas till kommande miljöprogram och uppdrag som lämnats till regionstyrelsen och miljönämnden. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad med dessa hänvisningar.

Miljöpartiet Miljö Birgitta Losman Stefan Kristiansson

Program
15 av 22
Publicerad
tisdag 01 februari 2011

Regionfullmäktige 1 februari 2011