Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Regionfullmäktige 17 april 2012

Fråga från Magnus Berntsson (KD) Kerstin Brunnström (S), ordförande för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhus, om borttaget stöd till registrerade trossamfund verksamma inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets område.

Fråga från Agneta Granberg (M) till Kjell Nordström (S), regionfullmäktiges ordförande, om rätten för regionstyrelsen att avvika från regionfullmäktiges beslut.

Fråga till Lars Nordström (FP) till Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande, om handläggningen av ärendet om utbyggnad av E 20.

Fråga från Henrik Ekelund (M) till Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande, om Regionteater Väst AB.

Fråga från Gunilla Levén (M) till Sören Kviberg (V), personalutskottets ordförande, om bemanningssituationen i sommar.

Fråga från Gunilla Levén (M) till Ulrika Frick (MP), kollektivtrafiknämndens ordförande, om resandeutvecklingen.

Fråga från Birgitta Kullvén (SD) till Helen Eliasson (S), hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, om korttidsboendeplatser.

Sverigedemokraterna Folkpartiet Frågestund Alex Bergström Kerstin Brunnström Moderaterna Regionteater Väst AB Magnus Berntsson Kristdemokraterna Kjell Nordström Ulrika Frick Lars Nordström Sören Kviberg Henrik Ekelund Gert-Inge Andersson Birgitta Kullvén

Program
3 av 21
Publicerad
tisdag 17 april 2012

Regionfullmäktige 17 april 2012