Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regional utvecklingsstrategi för tandvård

Regionfullmäktige 17 april 2012

16.30 Utvecklingsstrategi för tandvården

Hur ska Västra Götalandsregionen nå de invånare som har störst behov av tandvård? Det är utgångspunkten för den regionala utvecklingsstrategin för tandvården i Västra Götaland 2011-2015 som regionfullmäktige antog.

Strategin anger bland annat att Västra Götalandsregionen ska undersöka invånarnas behov av tandvård och ta fram konkreta förslag för tandvårdens utveckling de kommande åren. Målet för tandvården i Västra Götalandsregionen är god tandhälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna den regionala utvecklingsstrategin för tandvården i Västra Götaland.

Fullmäktige beslutade även att bifalla Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristemokraternas tilläggsyrkande om att införa en ny punkt under Prioriterade utvecklingsområden i strategin. Den nya punkten lyder: "Att öka mångfalden av vårdgivare inom specialisttandvården för att förbättra valfriheten och tillgängligheten". Beslutet om tilläggsyrkandet avgjordes genom votering, 73 ledamöter röstade för avslag och 74 för bifall till tilläggsyrkandet.

Tandvård

Program
14 av 21
Publicerad
tisdag 17 april 2012

Regionfullmäktige 17 april 2012