Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 20-23 samt avslutande ord från radion

Regionfullmäktige 17 april 2012

18.48 Motion om att reformera tandvården avslås

Regionfullmäktige beslutade att avslå en motion av Roland Abwin (SVG) om att regionstyrelsen skulle begära en rapport från Socialstyrelsen om synen på olika metoder för rotfyllning. Motionen har beretts i hälso- och sjukvårdsutskottet och i tandvårdsstyrelsen. Båda instanserna menar att frågan redan är utredd.

18.58 Ambulanssamarbete ses över efter motion

Miljöpartisterna Birgitta Losman och Göran Larsson har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen organiserar den prehospitala ambulanssjukvården i en egen förvaltning. Dessutom vill de att samarbetet med berörda aktörer inom området utreds och förslag läggs om en detaljerad organisation.

Regionfullmäktige beslutade att motionärernas första förslag anses besvarad med hänvisning till hälso- och sjukvårdsutskottets beslut om en samlad utvärdering av den prehospitala ambulanssjukvården under 2013.

Motionärernas andra förslag ligger i linje med arbetet kring AmbuAlarm. De fem utförarstyrelserna för ambulanssjukvård ges i uppdrag att stärka sitt samarbete och förslaget anses därför bifallet.

Länk till AmbuAlarm

18.59 Sju motioner inlämnade

Ledamöterna i regionfullmäktige lämnade under sammanträdet in sju motioner.

Motion av Magnus Berntsson (KD) om vaccin mot Hepatit B.

Motion av Benny Strandberg (KD) om läkemedelshantering inom barnsjukvården.

Motion av Rosie Rothstein (FP) om öppna nämndsammanträden.

Motion av Gunilla Levén (M) om regionövergripande arbetsmiljöstrategi.

Motion av Karin Greenberg (C) om kultur i Vården.

Motion av Magnus Berntsson (KD) om justering av regionfullmäktiges arbetsordning

Motion av Annika Tännström (M) om organdonationer

18.59 Valärenden

Regionfullmäktige fattade beslut i ett flertal valärenden. Bland annat fattade fullmäktige beslut om nya ledamöter i miljönämnden, kulturnämnden, patientnämnden Göteborg och Kommittén för folkhälsofrågor.

Valberedningens förslag.

19.00 Sammanträdet avslutas

Motion Tandvård Kultur Göteborg Rapport Ambulanssjukvård Vaccination Val Miljö Arbetsmiljö Birgitta Losman Benny Strandberg Göran Larsson Karin Greenberg

Program
21 av 21
Publicerad
tisdag 17 april 2012

Regionfullmäktige 17 april 2012