Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Uppdrag om seminarium kring klimatförändringar

Regionfullmäktige 17 april 2012

16.27 Seminarium om klimatanpassning för fullmäktiges ledamöter

Regionrådet Birgitta Losman (MP) har lämnat ett förslag till regionfullmäktgies presidium om en så kallad tillfällig beredning med rubriken ”Är Västra Götaland redo för klimatförändringar?”. Enligt förslaget ska beredningen samla in kunskap om klimatförändringar för att göra det möjligt för regionfullmäktiges ledamöter att arbeta med klimatanpassning på bästa sätt.

Regionfullmäktige beslutade att ge miljönämnden uppdraget att under 2012 arrangera och bjuda in regionfullmäktiges ledamöter till ett seminarium om vad klimatförändringar innebär för Västra Götaland.

Beslutet avgjordes genom votering. 131 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag, 9 ledamöter röstade mot förslaget och 8 ledamöter avstod från att delta i beslutet.

Program
15 av 21
Publicerad
tisdag 17 april 2012

Regionfullmäktige 17 april 2012