Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Tilläggsbudget 2012

Regionfullmäktige 17 april 2012

18.05 Tilläggsbudget

Västra Götalandsregionen måste uppnå ekonomisk balans för att kunna möta de utmaningar man står inför, både inom sjukvården och kollektivtrafiken.

Regionfullmäktig beslutade bland annat att:

tillföra regionstyrelsen 150 miljoner kronor 2012 för att säkerställa tillgängligheten under sommaren i syfte att uppnå måluppfyllensen för kömiljarden.

låta styrelserna för fyra av regionens sjukhus överskrida budgeten 2012 - NU-sjukvården med upp till 100 miljoner kronor, Södra Älvsborgs Sjukhus med upp till 130 miljoner kronor samt Kungälvs sjukhus/Frölunda Specialistsjukhus med upp till 30 miljoner kronor.

tillföra servicenämnden 14 miljoner kronor för att finansiera utökad inköpsverksamhet.

Beslutet avgjordes delvis genom votering. Punkterna ett, två, fem och sju avgjordes till förmån för regionstyrelsens förslag medan punkterna tre, fyra och sex avgjordes till förmån för oppositionens förslag.

Budget

Program
17 av 21
Publicerad
tisdag 17 april 2012

Regionfullmäktige 17 april 2012