Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelser för 2011

Regionfullmäktige 17 april 2012

14.10 Revisionsberättelse för 2011 års verksamhet

Regionfullmäktige beslutade, med hänvisning till revisionsrapporterna för 2011, att bevilja regionfullmäktige, regionstyrelsen och övriga nämnder och styrelser samt de enskilda förtroende valda i dessa organ, ansvarsfrihet för förvaltning och räkenskaper under 2011.

Revisionsberättelse

Program
11 av 21
Publicerad
tisdag 17 april 2012

Regionfullmäktige 17 april 2012