Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om byråkrati om kostnadsersättn. förhindrar vård till europeiska-patienter

Regionfullmäktige 17 april 2012

18.10 Motion om att söka klarhet i riksavtal bifallen

Karin Greenberg (C) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska agera för att få klarhet i det nationella avtal som reglerar vårdutbytet med länder inom EU, EES och Schweiz. Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Motion Karin Greenberg Gelotte Centerpartiet

Program
18 av 21
Publicerad
tisdag 17 april 2012

Regionfullmäktige 17 april 2012