Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Årsredovisning 2011

Regionfullmäktige 17 april 2012

15.35 Årsredovisning 2011 – ett händelserikt år

Västra Götalandsregionen präglades av flera stora händelser under 2011. Omvalet den 15 maj innebar omställningar inom politiken och en försenad budget. Dessutom tog Västra Götalandsregionen över ägandet av Västtrafik AB. Det totala ekonomiska resultatet visade på ett underskott, däremot visade verksamheternas egna resultat på ett överskott.

Årets resultat för Västra Götalandsregionen blev minus 858 miljoner. Räknar man bort den sänkta kalkylräntan hamnar däremot resultatet på plus 124 miljoner. Läs mer om det ekonomiska resultatet i pressmeddelandet om bokslutskommunikén från den 15 februari 2012.

Återhämtningen i världsekonomin kom av sig under hösten och den svenska ekonomin försvagades. För Västra Götalandsregionens blev utvecklingen ändå bättre än förväntat. Investeringsnivån blev under 2011 den högsta hittills i regionens historia. Totalt investerades 2,5 miljarder kronor i fastigheter och utrustning.

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för 2011 och de föreslagna bokslutsdispositionerna.

Läs mer om årsredovisningen i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 27 mars.

Årsredovisning

Program
12 av 21
Publicerad
tisdag 17 april 2012

Regionfullmäktige 17 april 2012