Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 17 och 18

Regionfullmäktige 17 april 2012

18.12 Vårdgivare erbjuder rökavvänjning inför operation

Samtliga vårdgivare i Västra Götalandsregionen ska erbjuda patienter rökavvänjning inför en operation. Det anser Karin Greenberg (C) i en motion. Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

18.23 Västra Götalandsregionen undersöker möjlighet för investeringsfond för unga

Ann-Christine Simonsson (C) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen undersöker möjligheten att inrätta en investeringsfond för barns och ungas utveckling och hälsa. Detta ska ske i samarbete med kommuner i Västra Götaland.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Motion Centerpartiet kommuner Ann-Christine Simonsson Karin Greenberg

Program
19 av 21
Publicerad
tisdag 17 april 2012

Regionfullmäktige 17 april 2012