Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkt 13 och 14 Förändrat högkostnadsskydd, Beslut om patientavgifter

Regionfullmäktige 17 april 2012

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 17 april 2012.

17.30 Förändrat högkostnadsskydd

Regionfullmäktige beslutade bland annat att högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård höjs från 900 till 1100 kronor från och med 1 juni i år. Fullmäktige beslutade också att patientavgiften för så kallade telefonrecept tas bort för samtliga vårdgivare. Avgiften har tidigare tagits bort för vårdgivare som ingår i vårdvalsmodellen VG Primärvård.

Mer information i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 27 mars. Delar av beslutet avgjordes genom votering till förmån för oppositionens förslag.

17.30 Beslut om patientavgifter

Regionfullmäktige beslutade bland annat att patienten måste lämna återbud till ett bokat besök senast 24 timmar innan avtalad tid. Detta för att vårdgivaren ska ha en rimlig möjlighet att boka in en ny patient. I annat fall tas ordinarie patientavgift ut. I dag gäller återbud dagen innan. Beslutet avgjordes delvis av votering till förmån för oppositionens förslag.

Högkostnadsskydd

Program
16 av 21
Publicerad
tisdag 17 april 2012

Regionfullmäktige 17 april 2012