Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 13 maj 2014

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 13 maj 2014 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider:

Kl 09.15 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar

Kl 13.00 Utdelning av Människorättsstipendium 2014

Kl 13.15 Redovisning av SOM-institutet

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Diarienummer RS 3-2014

Frågestund

Diarienummer RS 42-2014

Interpellation

- Jonas Andersson (FP) om subvention av preventivmedel

Diarienummer RS 1605-2014

Slutrapport från tillfällig beredning för välfärdens finansiering

Diarienummer RS 727-2011 (separat tryck)

Naturbruksgymnasiet Uddetorp – Försäljning av del av Skara Uddetorp 4:1,

upphävande av beslut samt nytt beslut

Diarienummer RS 11-2014

Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri 2014-2018

Diarienummer 875-2013

Aktieägaravtal gällande Regionteater Väst AB

Diarienummer RS 1523-2013

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL

Diarienummer RS 38-2014

Motion av Conny Brännberg (KD) och Christina Karlsson (KD) om inrättande av kulturarvsskolor

Diarienummer RS 1390-2013

Motion av David Josefsson (M) och Lisbeth Sundén Andersson (M) om

regiongemensam finansiering för ECMO-behandlingar

Diarienummer RS 690-2013

Motion av Monica Selin (KD) om frivilliginsatser i livets slutskede

Diarienummer RS 907-2013

Motion av Kristina Grapenholm (FP) och Jonas Andersson (FP) om behovet av en analys av ätstörningsvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 323-2013

Motion Marianne Nilsson (KD) och Hans-Carl Carlsson (KD) om satsning på rehabilitering hos lokalsjukhusen

Diarienummer RS 693-2010

Motion av Roland Karlsson (FP), Birgitta Adolfsson (FP) och Jonas Andersson (FP) om analys och utvärdering av NU-sjukvården

Diarienummer RS 626-2010

Motion av Mariella Olsson och Kristina Grapenholm (FP) om avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper

Diarienummer RS 175-2011 och RS 671-2014

Motion av Marith Hesse (M) om införande av hjärnskadekoordinator och inrättande av regionalt kompetenscentrum

Diarienummer RS 1389-2013

Motion av Hanna Wigh (SD) om införande av regionövergripande policy rörande könsbestämning av foster vid ultraljudsundersökning

Diarienummer RS 798-2013

Motion av Cecilia Andersson (C) om interventionsprogram som förebygger ohälsa

Diarienummer RS 1394-2013

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Diarienummer RS 40-2014

Valärenden (utdelas vid mötet)

- Valberedningens förslag till val

Diarienummer RS 3-2014

Eventuellt fortsättning interpellation

Program
1 av 25
Publicerad
tisdag 13 maj 2014

Regionfullmäktige 13 maj 2014